Sanna Åstrand Teckenspråks/TAKK lärare, Stiftelsen TeckenspråksCentrum, Örebro svarar på frågor om skillnaden mellan Teckenspråk och Tecken som AKK.

 

Vad är skillnaden mellan Teckenspråk och Tecken som AKK?
Skillnaden är att teckenspråket är ett eget språk med en egen grammatik osv (som vilket annat språk som helst) medan TAKK är en metod som man använder tillsammans med svenskan.

Är det samma tecken som används i TAKK som i Teckenspråket?
Ja, man använder samma tecken som finns i teckenspråket, men riktigt alla kan inte användas då det finns en hel del tecken i teckenspråket som inte har en egentlig svensk översättning och heller ingen svenskpåverkad munrörelse.

Många ord har olika tecken och i olika delar av Sverige tecknar man vissa ord på olika sätt, varför?
Vissa kan vara dialektala men att det finns så många varianter av samma ord kan liknas med alla synonymer vi har i svenskan. Att det blir så många varianter beror bl.a. på att det skapas tecken i och omkring de olika dövskolorna i landet och man kanske inte har så mycket kontakt mellan skolorna och på så vis blir flera tecken för samma ord vedertagna och används.

Många ord bokstaveras i teckenspråket det är inte alltid så lyckat för personer som använder TAKK och som har en språkstörning. Hur ska man göra?
Det stämmer att det finns många bokstaverade tecken. Varför det gör det kan jag inte riktigt svara på utom att det är så att dom finns. Och t ex ordet TV bokstaveras alltid och det kommer nog inte att dyka upp något tecken till det för att det är så vedertaget och enkelt så att det inte finns någon anledning till att skapa ett nytt tecken. Sen kan det ju finnas många tecken som bokstaveras inom vissa speciella områden och frågar man någon döv/a som jobbar med just det så brukar den/dom ha tecken till orden. Men hur mycket dom används av andra som inte är lika insatta är svårt att säga, så det är en avvägning man får göra, om man vill använda dom eller inte.

Så om det nu är något ord som bara bokstaveras och man känner att man är i ett jätte behov av ett tecken så tycker jag att om man har möjlighet fråga någon som är insatt i teckenspråket och fråga om den har eller har sett något tecken för ordet. Om man inte har någon att fråga eller att det inte finns ett tecken så tycker jag att om det är ett ord man använder jättemycket så kan man konstruera ett eget tecken för just det ordet. Huvudsaken är ju ändå att kommunikationen fungerar. Sen rekommenderar jag inte att man hittar på nya tecken till ord som det redan finns tecken till.

Vem/vilka gör/skapar nya tecken och vem/vilka godkänner dem som officiella?
Det finns ingen/inga som hittar på nya tecken utan dom dyker upp runt om i hela landet där man använder teckenspråk och används dom tillräckligt mycket så sprids dom och fler och fler använder dom. Precis som i svenskan, det finns ingen som bestämmer om ett ord ska få finnas eller inte, utan används det så är det ju ett ord.

 

Tillbaka till startsidan

 

www.teckna.se / Sanna Åstrand / 2004-03-22