Varför och hur använder man tecken?!                     

    Tillbaka till startsidan


Varför ska man teckna?
Ett barn som kan tänkas ha en språkstörning kan få stor hjälp att komma igång med sin kommunikation via tecken. Tecken görs med händerna och blir på så vis mycket lättare att ta till sig för barnet. Handrörelsen är lätt att se och det går att få hjälp att göra rörelsen. Som vuxen kan man ta barnets händer och visa hur man GÖR ordet. Ett talat ord försvinner ut i luften och barnet har svårt att komma ihåg hur det lät - och ännu svårare att försöka härma... När man talar måste man ha kontroll på stämbanden, luftstyrkan, tungan och läpparna - när man tecknar använder man bara händerna. Och när vi sätter ihop alla våra ord till talade meningar och fraser hör barnet bara: enendalångmeningutanpausmellanorden. Tecknen är tydligare att skilja åt och att lättare att känna igen - även om de tecknas i en lång rad (mening).

Tecknen gör alltså två bra saker:
1.  Det förenklar för barnet att lära sig ord, så att det själv kan börja uttrycka sig och kommunicera vad det vill.
2.  Tecknen gör också språkets struktur tydligare för barnet, som snabbare kan förstå hur språket är uppbyggt - en förutsättning för att kunna tala.

Tecknen är bryggan till ett språk
Man kan göra en liknelse med att ett barn kryper före det börjar gå. När barnet lär sig krypa skaffar det sig viktiga kunskaper som hur kroppen fungerar och får koll på balansen. Barnet övar och övar för att kunna förflytta sig dit det vill och lär sig så småningom att krypa med en hiskelig fart. När barnet behärskar krypningen till fullo är det moget att börja gå. Och så snart barnet behärskar att gå och springa så slutar det helt att krypa...
För ett barn som har (eller kanske har) språkstörning ger tecknen barnet en möjlighet att öva på språket på en lättare nivå - bättre anpassad för nybörjare.
Krypandet är en länk mellan stillasittande osjälvständighet till rörlig frihet. På samma sätt fungerar tecknen som en bro mellan att tyst iaktta till att kunna kommunicera vad man vill och att få ett levande språk.

Finns det risk för att barnet inte lär sig tala - eftersom det redan kan teckna?
NEJ!!! Ett barn som blir moget för tal väljer självmant att lämna tecknen och istället tala. När man behärskar att tala är det så mycket enklare och snabbare än att teckna. Och om barnet har ett val faller det alltid på talet. Människans drivkraft att tala är stark och naturlig! Med tecknen ger man barnet tillgång till ett språk och möjlighet att uttrycka sig redan långt innan talet kommer.
Många barn pendlar mellan att teckna och tala. Talet lämpar sig i invanda situationer där omgivningen har lätt att förstå vad barnet säger. I nya, ovana situationer och/eller när omgivningen inte förstår vad barnet vill ha sagt kommer tecknen fram igen och hjälper barnet att göra sig förstått.

Vad är skillnaden mellan Teckenspråk och Tecken till tal?
Tecken till tal (TTT), Tecken som stöd (TSS), Teckenkommunikation, Tecken som AKK (TAKK) - är fyra olika benämningar för en och samma sak: Tecken som ett komplement till talet.
När man använder Tecken till tal använder man Teckenspråkets handrörelser. Man kan säga att orden/glosorna är desamma.
Teckenspråket har dock helt egen grammatik och följer inte den talade svenskan. Teckenspråket är ett mycket visuellt språk och har många olika tecken för att beskriva ett ord. T.ex tecknet för "måla" ser helt olika ut beroende på om man målar ett tak, målar en vägg eller målar en tavla.
När man använder Tecken till tal generaliserar man tecknet för "måla" och använder samma tecken för ALLA "måla". Man följer alltså det talade språket, som inte heller har olika ord för att beskriva "måla". I talet berättar man med ett tilläggsord vad man målar - en vägg, ett tak, en tavla. När man använder Tecken till tal talar man som vanligt och tecknar det/de viktigaste ordet/orden i det man säger.

Hur gör man?
När man använder Tecken till tal talar man "som vanligt" och förtydligar det man säger genom att teckna de viktigaste orden. Allteftersom barnets ordkunskap blir större tecknar man fler och fler av orden man säger. De vuxna spelar sin viktigaste roll genom att hela tiden ligga steget före barnet och locka det vidare i sin inlärning av ord och till att förstå hur språket är uppbyggt. Den vuxne behöver ständigt fylla på sitt ordförråd och ta reda på tecknen för alla ord som är viktiga för barnet just nu och i dess utveckling.
Det är också viktigt att försöka skapa flera miljöer där barnet möter tecken. Ju fler av personerna i barnets närhet och vardag som lär sig att teckna och som vet vilka tecken som är "aktuella" för barnet just nu - desto fler får  barnet att kommunicera med. Och fler tar aktiv del i barnets språkutveckling.

Vad tycker du?
Har du tips som gör det lättare att komma igång att teckna? Hur tycker du att tecknen hjälper i språkutvecklingen? Hur har ni gjort för att få med alla i omgivningen i tecknandet? Skriv gärna och berätta om dina positiva erfarenheter. Tanken är att sammanställa dina och andras exempel och idéer till ett dokument här i hemsidan som kan inspirera och förenkla för andra som precis har börjat eller ska börja använda tecken. Skicka e-post till: info@teckna.se

 

teckna.se/AnneliTisell/2003-09-15

 

Tillbaka till startsidan